Technologia

 

Technologia odlewania dzwonów w naszej firmie pozostaje co do zasady niezmienna na przestrzeni kilku pokoleń od kiedy istnieje nasza odlewnia. Jednak przy zachowaniu tradycyjnego rzemiosła nie pozostajemy obojętna na nowoczesne technologie sprzyjające powstawaniu nowych dzwonków i dzwonów.  Aby powstał dzwon potrzebne jest wykonanie formy glinianej przy użyciu specjalnego szablonu indywidualnego dla każdego dzwonu o danej wadze i tonacji.  

 

Pracę nad formą dzwonu rozpoczyna się od wymurowania z cegieł i gliny części wewnętrznej dzwonu zwanej rdzeniem. Po wysuszeniu i wypaleniu gotowego rdzenia przystępuje się do formowania kolejnej części formy zwanej "dzwonem fałszywym", poprzez nakładanie kolejnych warstw gliny zgodnie z profilem szablonu. Na "dzwon fałszywy" nakłada się niepowtarzalne ornamenty i litery z wosku charakterystyczne dla danego dzwonu właściwego. Udekorowany fałszywy dzwon pokrywa się warstwą specjalnie spreparowanej gliny zwanej gruntem, w której odbiją się wiernie elementy stanowiące wystrój dzwonu. Tak przygotowaną formę należy dokładnie wysuszyć.

 

Następnie formuje się płaszcz i koronę. Forma jest zbrojona, aby mogła wytrzymać ciśnienie jakie powstaje podczas zalewania rozgrzanym metalem. Przygotowanie formy do odlewu polega na rozebraniu formy na dwie części i usunięciu "fałszywego dzwonu". Później formę zewnętrzną zwaną płaszczem wraz z odbitymi ornamentami oraz literami zestawia się na rdzeń, suszy i umieszcza w dole wykopanym w ziemi.

 

Po zakopaniu i ubiciu ziemią wszystkich form, które zmieszczą się w dole muruje się korytarze, po których z pieca spłynie roztopiony spiż. Po trzech dniach kiedy stop ostygnie, wykopuje się dzwon z ziemi, odkręca druty zbrojeniowe, odbija glinę przez co ukazuje się odlany dzwon. Kolejną fazą jest oczyszczenie dzwonu z gliny, nadlewów, szlifowanie, a na końcu polerowanie i malowanie detali .

Ostatnim etapem jest wykonanie jarzma dzwonu , czyli zwieszenia oraz serce, które odkuwane jest w żelazie. Po odpowiednim montażu i zamocowaniu wewnątrz serca, możemy usłyszeć w pełni, wspaniały aksamitny głos i ton dzwonu. O dźwięku, jego barwie i tonacji dzwonu decydują odpowiednio dobrane parametry szablonu (grubość, przekrój, średnica) oraz kompozycja stopu metali tworzących surowiec.

 

Poniżej przedstawiamy gotowy dzwon z opisem jego części składowych:

 


 

 

Fotoreportaż z kolejnych kroków procesu wytwarzania dzwonu: