Kontakt

ODLEWNIA DZWONÓW BRACI KRUSZEWSKICH
ul. Ludwisarska 14, 07-100 Węgrów

kom. +48 600 507 913
kom. +48 604 877 613

e-mail: info@kruszewscy.pl

Filia ludwisarni w Poznaniu oraz współpraca w zakresie automatyzacji dzwonów:

FIRMA PRAIS
61-057 Poznań, ul. Radziwoja 41

Telefon: +48 605 88 16 23

Adres strony: www.prais.pl

Nasza siedziba

Wyślij zapytanie

* Pola wymagane

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych.

W związku z wprowadzonymi zmianami w zakresie prawa ochrony danych osobowych – wejście w życie 25.05.2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (nazywane dalej RODO) firma Odlewnia Dzwonów Braci Kruszewskich  w Węgrowie informuje:
Administratorem Twoich danych osobowych jest:
Odlewnia Dzwonów Braci Kruszewskich w Węgrowie, ul. Ludwisarska 14, 07-100 Węgrów (nazywany dalej Administratorem).

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie na adres:
Odlewnia Dzwonów Braci Kruszewskich w Węgrowie , ul. Ludwisarska 14, 07-100 Węgrów
lub za pomocą poczty elektronicznej email: info@kruszewscy.pl
lub telefonicznie: +48 600-507-913

Posiadane przez Administratora dane osobowe zostały pozyskane w wyniku przeprowadzonych czynności cywilno-prawnych (sprzedaż/zakup), zapytań ofertowych lub komunikacji (mail, telefon) w dniu przeprowadzenia w/w czynności. Twoje dane, które przetwarzamy: Imię, Nazwisko, adres email, telefony kontaktowe, adres firmy oraz adresy dostarczenia przesyłek. Przetwarzamy również dane firmowe potrzebne do wystawienia Faktury (nazwa firmy, numer NIP) oraz numer konta bankowego w celu regulowania zobowiązań finansowych. Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 pkt b),f) RODO tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wykonania umowy oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Polegają one na oferowaniu i sprzedaży klientom Odlewnia Dzwonów Braci Kruszewskich w Węgrowie produktów i usług, jak również obsługa procesów reklamacyjnych w celu przygotowania zapytań ofertowych i udzielania na nie odpowiedzi. Twoje dane osobowe są przetwarzane ręcznie w celu dostarczenia klientom Odlewnia Dzwonów Braci Kruszewskich w Węgrowie kompleksowej informacji gospodarczej w ramach oferowanych produktów w celu prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z przepisami prawa, jak również w celach statystycznych. Administrator przetwarza również dane osobowe w zakresie , w jakim są one udostępniane przez źródła publiczne dostępne w internecie oraz rejestry sądowe (KRS, REGON, itp.). Twoje dane osobowe mogą być udostępnione osobą trzecim w celu realizacji usług ( logistyka, kurier, podwykonawcy) bądź w celu zabezpieczenia należności (kancelarie prawne, firmy ubezpieczeniowe) lub do świadczenia usług oraz bankom w celu rozliczeń finansowych.